Pakketten voor subsponsors

Een aantal onderdelen van Uvolleybal bestaan al langer en hebben al eigen sponsors, die belangrijke inkomsten voor de clubs zelf zijn en moeten blijven. De hoofdsponsor/partner/naamgever die veel wil investeren in Uvolleybal zal een prominente plek innemen op de uitingen voor deze deelprojecten, maar de totale ruimte voor sponsoring wordt gedeeld met subsponsors.

Subsponsors, veelal uit het MKB, en ZZP’ers en particulieren die omwille van hun persoonlijke relatie met het volleybal of een vereniging een sponsorbijdrage willen leveren, bieden we enkele standaardpakketten. We noemen we deze pakketten:

Brons: € 200,- | sponsor van toernooi of ander onderdeel. Tegenprestaties:
• Vermelding op website Uvolleybal.nl
• Vermelding in programmaoverzichten en op drukwerk dat aan een onderdeel is gerelateerd
• 1 jaar lid van Vrienden van VVU (jaarvermelding op bord in Galgenwaard).

Zilver: € 500,- | sponsor van Uvolleybal. Tegenprestaties:
• Als pakket brons: op website, in programma's, 1 jaarVvVVU-lid
• Reclamebord 3x1 meter, in boarding bij alle zaalevents incl. topwedstrijd/interland met evt. RTV-uitzending.
  Productie bord is hierbij inbegrepen, u levert bestanden aan ten behoeve van de bedrukking van het bord.
• VIP: u kunt met één introducé(e) de topwedstrijd bijwonen en plaatsnemen op de VIP-tribune.
  Uvolleybal/VVU is gastheer voor de sponsors, het TopsportPlatform Utrecht en het Comité van Aanbeveling.

Goud: € 1000,- | sponsor van Uvolleybal. Tegenprestaties:
• Als pakket brons: op website, in programma's, 1 jaarVvVVU-lid
• Als pakket zilver: boarding en twee VIP-plaatsen
• Wat zou u graag willen? Bespreekbare opties, bijvoorbeeld:
- sampling/stand bij toernooien. Lege stand/kraam inbegrepen, u zorgt voor aankleding en bemensing.
- extra vermeldingen of advertenties op uitingen voor specifieke doelgroepen
- opname in achterwand voor teamfotografie (ca. 300 teams x ca. 8 deelnemers)
- flyer tijdens event voor deelnemers en publiek met actie
- en andere ideeën zijn evenzeer welkom.

Er is ons veel aan gelegen om van Uvolleybal een groot succes te maken. We geloven in continuïteit door kwaliteit en beseffen dat sponsors en donateurs de belangrijkste kurk vormen om op te drijven. We zullen er dan ook alles aan doen om u tevreden te maken. Zodat u volgend jaar weer meedoet. Niet omdat u een meerjarig contract afsluit - zoals bij veel verenigingen en bonden het geval is - maar omdat u ervan genoten hebt en de investering meer dan waard vond!

----