Communicatiemiddelen per onderdeel

Naast de overkoepelende campagne (zie communicatieplannen) heeft elk onderdeel binnen Uvolleybal haar eigen communicatiemiddelen die naar publiek en/of eerdere en potentiële deelnemers gaan. U kunt uw naam aan een of meerdere van deze onderdelen verbinden en zo uw doelgroepen goed afbakenen.

In de regel omvat het communicatieplan per onderdeel een aantal acties en middelen:
Webpresence: elk toernooi en event komt op de clubsites en wordt aangemeld op Hyves- en LinkedIn-groepen, en in externe sites zoals toernooien.nl en volleybal.nl.
E-mail: naar (ex-)leden en volleybalcontacten worden de aankondiging met inschrijvingsoproep en reminders verspreid.
Free publicity: Lokale dag- en hah-bladen in een straal van ongeveer 15 km worden aangeschreven met persberichten.
Affiches Ook worden er affiches (voor elk onderdeel in principe 250) via leden verspreid over Utrecht en bij andere verenigingen inde regio opgehangen, thuis achter het raam en in onderwijs-/buurt-/sportlocaties. Kaarten Bij trainingen en wedstrijden van alle Utrechtse en omringende verenigingen worden bovendien stapels A5-kaarten in de kantines verspreid om mee te nemen, 5000 voor elk event.

In 2012 zijn er in totaal 3000 affiches en 40.000 kaarten verspreid, voor 12 evenementen die als 9 onderdelen onder de vlag van Uvolleybal zijn gecommuniceerd. Een deel van elke uiting was in de stijl van de club die dat onderdeel organiseerde. Omdat in 2012 alle onderdelen door VVUtrecht worden georganiseerd, kunnen de uitingen overkoepelender zijn.


Uitgewerkt communicatieplan voor de scholenclinics en -toernooien:

Hoe maken we de scholenprojecten succesvol?

Clinics CMV Basisscholen groep 5-8:
I.s.m. VSU en Nevobo: 2 CMV-clinics op school, evt, extra bij VVU (trainers vanuit subsidie Nevobo en gemeente)

Middelen en communicatiedoelstelling per doelgroep zijn als volgt:
• E-malings, gedifferentieerd naar doelgroepen: kinderen, ouders, leerkrachten
• Kaarten A5 voor alle deelnemende kinderen, midden- en bovenbouw, groepen 5-8, 8-12 jaar.
• Affiches A2 voor op scholen (via jeugdleden)
• (Gadgets voor alle kinderen - onder voorbehoud, in overleg met evt. sponsor)

Beweegmakelaars, email: CMV opnemen in lesaanbod, mails over lessen en Kampioenschappen doorsturen naar docenten / scholen BO (hun bestand).
Directies en docenten, email: doe mee aan het kampioenschap, formeer een team, train en informeer naar de mogelijkheden van CMV-clinics (naar eigen bestand, algemeen van web en docenten via JOU en jeugdleden)
Jeugdleden, email met melding/verzoek om team te formeren - en mail door te sturen naar hun docenten, die moeten inschrijven.
Affiche: op school ophangen, aankondiging Scholenkampioenschappen Uvolleybal
2-3 kaarten pp: 1 voor docent, 1 voor ouders of om teamgenoten te werven
Ouders van jeugdleden, email met melding/verzoek om door te sturen dan wel docenten mondeling te beïnvloeden, dan wel zelf op te pakken.
Website / aanmeldingen: laagdrempelig, eenvoudig via website, kosten alleen bijdrage zaalhuur
 
Kampioenschap basisscholen (SchoolMovesVolley SMV stad, SMV provincie)
Toernooi volgens CMV-regels niveau 6, 4 tegen 4 op klein veld 6x6m, net 2.00m.
• Affiches, A2-formaat, full colour, oplage 500x (zonder sponsor 250)
- op basisscholen in gemeente Utrecht
- elk jeugdlid tot 12 jaar van alle verenigingen met jeugd (ca. 200 kinderen)
  met verzoek dit op school en thuis voor het raam te hangen
- op openbare plaatsen als bibliotheken en wijkcentra
- sporthallen en sportzalen in stad Utrecht
• E-mailing naar directie en docenten LO (via beweegmakelaars)
• Kaarten: A5-formaat full colour, oplage 5000 (zonder sponsor 2500)
- elk jeugdlid tot 12 jaar, met verzoek om aan docent LO te geven en
  teamgenoten te ronselen: per kind 6-7 stuks
- uitdelen op CMV-toernooien in regio (reminders)
- op openbare plaatsen als bibliotheken en wijkcentra
- in kantines van sporthallen in stad Utrecht
 
Kampioenschap Middelbare scholen Onderbouw klas 1/2
Toernooi volgens regels C-niveau, gemengd, 6 tegen 6, veld 9x7m, net 2.05m.
Kampioenschap Middelbare scholen Bovenbouw t/m klas 4/5/6
Toernooi volgens regels A-niveau, 6 tegen 6, veld 9x9m.
Meisjes en jongens gescheiden teams, nethoogte resp 2.24m en 2.43m
 
• Affiches, A2-formaat, full colour, oplage 2 versies x 500 (zonder sponsor 2x250)
- op middelbare scholen in regio Utrecht
- per jeugdteam vanaf 12 jaar 2 à 3 kinderen die dit affiche zeker 
  op school en thuis voor het raam zullen hangen
- op openbare plaatsen als bibliotheken en wijkcentra
- sporthallen en sportzalen in provincie Utrecht, via verenigingen
• E-mailing naar directie en docenten LO (rechtstreeks)
• Kaarten: A5-formaat full colour, oplage 2 versies x 5000 (zonder sponsor 2x2500)
- elk jeugdlid vanaf 12 jaar, met verzoek om aan docent LO te geven en teamgenoten te ronselen: per kind 6-7 stuks (zonder sponsor 2-3)
- op openbare plaatsen als bibliotheken en wijkcentra
- in kantines van sporthallen in stad Utrecht
 
Voor sponsors | Deze projecten kunnen vanwege de specifieke doelgroep Jeugd/ouders/scholen ook afzonderlijk worden gesponsord, al of niet in combinatie met één of beide wereldrecordpogingen. Als deze projecten eerder een naamgever vinden dan Uvolleybal als geheel, garanderen we een prominente plek in de overkoepelende Uvolleybal-communicatiemiddelen.
 
Niet alleen op affiches en kaarten -ook aanwezig op alle U-events:
• Boarding: bord 300 x 100 cm, bij event op centre court of centrale positie.
  Extra: dit wordt ook geplaatst bij alle andere Uvolleybal-evenementen in de Galgenwaard
  en voor vroege instappers ook de rest van het seizoen 2011-12 bij de thuiswedstrijden van VVU
• Print: Programmaboekje (2 per team, voor begeleiders)
• Print: 2x grote poster met toernooiindeling, op centrale plek in zaal en bij wedstrijdleiding
• Stand: 'kraam' in ontvangsthal van Galgenwaard (stand, inrichting en bemensing door sponsor)
• (Ruimte voor presentaties/workshops kan gebruikt worden, tot ca. 50 personen, onder voorbehoud, in overleg)
 
Communicatie naar publiek:
• Flyering in centrum Utrecht, kaarten uitdelen aan jeugd/ouders, onder voorbehoud, in overleg. 
• Tijdens en na afloop: media-aandacht RTV Utrecht, AD, lokale h-a-h-bladen.
 
Overige ideeën / mogelijkheden
Goede ideeën om het voor de sponsor, deelnemers en publiek interessanter en/of groter te maken zijn welkom. Waar we bijvoorbeeld graag tegen inkoopprijs van de materialen aan zouden meewerken:
• Shirts voor deelnemers
• Prijzen / gadgets voor winnaars en/of publiek